Nakliyat Sigortası

Nakliyat işlemlerinde tam güvence Eureko Sigorta’dan!

İş yerinizde ihtiyacınız olan depo ve nakliyat işlemlerinden doğacak hasarları Eureko Nakliyat Sigortaları ile güvence altına alabilirsiniz.

Emtia Nakliyat Sigortaları

Yurt içi ve/veya yurt dışında bir yerden başka bir yere taşınması esnasında emtianın uğrayacağı maddi zararlar farklı teminat kapsamları ile karşılanır.

Tam Ziya

Emtianın, taşındığı araç ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlanır.

Dar Teminat

Taşınan emtianın tamamen zarar görmesine ek olarak, taşıma aracının uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çatışma, devrilme, yol çökmesi, seylap, dere taşması, hattan çıkma vb.), yangın, infilak gibi kısmi risklere karşı da teminat sunulur.

Geniş Teminat

Sevkiyat esnasında oluşabilecek ani ve öngörülemeyen olay veya kazalar neticesinde emtiada meydana gelen hasar ve kayıplara karşı ilgili Enstitü Yük Klozu kapsamında teminat sağlanır.

Ek Teminatlar

Savaş, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör risklerine karşı sunulan ek teminatlardır.

Kıymet Nakli Sigortası

Nakit para, altın, mücevher ve benzeri kıymetli malların, herhangi bir taşıma aracı veya posta yolu ile bir yerden başka bir yere taşınması sırasında oluşabilecek risklere karşı teminat sağlanır.

Depocu Mali Mesuliyet Sigortası

Sigortalı tarafından işletilen antrepo ve/veya fiktif depolarda, üçüncü şahıslara ait malların depo içerisinde istiflenmesi, boşaltılması ve yüklenmesi sırasında mallarda doğrudan fiziksel olarak meydana gelen zararların karşılanmasıdır.

Yat Sigortası

Özel veya ticari amaçla kullanılan yatların denizde, bağlama yerlerinde, marinada veya çekek yerlerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı sunulan güvencedir.

Ek Teminatlar

Çarpışma/çatışmadan kaynaklanan yasal sorumlulukların oluşması, harp, grev, terör, kötü niyetli hareketler vb. riskler için sunulan ek teminatlardır.

Tekne / Yat İnşaat Sigortası

Yeni inşa edilen teknelerin imalat sürecinde, kızağa konma öncesinde, esnasında ve denize indirilmesinde oluşabilecek hasarlar ile donatana teslim ve seyir sırasındaki riskler karşısında sunulan güvencedir.

Ek Teminatlar

Deprem volkanik risklerde, savaş, grev, kargaşa, halk hareketlerine bağlı hasarlarda sunulan ek teminatlardır.

Marina/ Çekek Yeri İşletmecisi Yasal Sorumluluk Sigortası

Üçüncü şahıslara ait kotra, yat, yelkenli vb. su araçlarının, işletmenin ticari faaliyetlerinden dolayı maddi zarara uğraması halindeki yasal sorumluluğun teminat altına alınmasıdır.

Gemi Onarıcısı Yasal Sorumluluk Sigortası

Tersanede bulunan üçüncü şahıslara ait gemi, tekne, yat vb. su araçlarının tamir, tadilat,bakım, servis, montaj vb. sürecindeki olası fiziki zararlarından kaynaklanacak hukuki sorumlulukların teminat altına alınmasıdır.

Liman /Terminal İşletmecisi Yasal Sorumluluk Sigortası

Limanda bulunan üçüncü şahıslara ait deniz taşıtları, konteyner, kargo, ekipman ve diğer üçüncü şahısların mallarında, işletmenin ticari faaliyetlerinden dolayı meydana gelen maddi zararlar sebebiyle oluşacak hukuki sorumluluklar teminat altına alınır.

Uluslararası Kara Yolu Taşıyıcısı Sorumluluk Sigortası (Cmr)

CMR konvansiyonu doğrultusunda uluslararası kara yolu taşımalarında, taşıyıcının yük sahibine olan hukuki sorumluluğunu poliçede belirtilen özel şartlar dâhilinde teminat altına alınır.

Yurt İçi Emtia Taşımacılığı Sorumluluk Sigortası (Tml)

CMR konvansiyonu doğrultusunda uluslararası kara yolu taşımalarında, taşıyıcının yük sahibine olan hukuki sorumluluğunu poliçede belirtilen özel şartlar dâhilinde teminat altına alınır.

Nakliyat Komisyoncusu Sorumluluk Sigortası (Ffl)

Nakliyat acentesinin, sevkiyat organizasyonu sırasındaki olası hasarlardan ötürü yük sahibine karşı oluşabilecek hukuki sorumluğunun, ilgili uluslararası konvansiyonlar ve poliçede belirtilen özel şartlar kapsamında teminat altına alınmasıdır.

Havacılık Sigortası (Uçak Ve Helikopter)

“Gövde Sigortaları”, “Sorumluluk Sigortaları”, “Pilotların Lisans Kaybı Sigortaları” ile “Mürettebat ve Yolcuların Can Sigortaları” gibi teminatlardır.